loading ...
DESCOPERĂ
Destinaţii
REZERVĂ
Cauţi o ofertă de cazare sau program şi ai nevoie de ajutor? Vrei să afli unde mai sunt camere libere?
Nu mai pierde timpul, intră în legătură cu noi! Serviciul este gratuit şi fără obligaţii.
 
Cere oferte de la mai multe unităţi de cazare (max. 6)
Cere ofertă de la biroul nostru
RO
ro hu en
acum
azi
mâine
poimâine
 • ×
  activităţi
 • evenimente
 • ×
  Lei
  Euro
  USD
  HUF
Patrimoniul nostru cultural
VALEA NIRAJULUI

Bine de ştiut

valeanirajului.tdm@gmail.com

 

Porţi sculptate din lemn

Porţi tradiţionale tipice regiunii din Valea Nirajului – poartă din cadre de lemn de închidere semicirculară cu un mic acoperiş în 2 sau 4 ape învelit cu ţiglă sau cu alte materiale secundare – tablă. Stâlpii au o secţiune dreptunghiulară, faţa lor fiind mai lată. Pe suprafaţa spre stradă a cadrului din lemn sunt în general sculptate ornamente florale şi inscripţii cu caracter religios. Cea mai valoroasă parte a patrimoniului arhitectural vernacular al satului Mătrici o constituie porţile tradiţionale sculptate. Acestea sunt foarte variate atât ca şi material utilizat, cât şi ca formă şi ornamentaţie sau tehnologia aplicată. Patrimoniul bogat al porţilor din Mătrici este un rezultat direct al activităţii unor meşteri locali cum este familia Kajcsa sau Nagy.Stilul acestor porţi poate fi clar determinat prin tehnologia aplicată care asigură dinamica ornamentelor, de iconografia acestora – ele reprezentând atât ornamente florale cât şi însemne religioase catolice, dar şi simboluri legate de profesia sau de evenimente ale vieţii proprietarilor.

Capodoperă Veit Stoss la Eremitu

Una din cele mai valoroase capodopere artistice ale microregiunii se află în incinta bisericii catolice (sec. 19) din Eremitu: crucifixul cioplit din lemn. Multă vreme s-a crezut că ar fi vorba de o creaţie a artistului renascentist Veit Stoss, care a trăit şi a creat în Cracovia şi Nürnberg. Probabil însă, minunata cruce este mai degrabă creaţia lui Johann şi Veit Stoss jr., fii meşterului german, care s-au stabilit în Transilvania, fondând un atelier la Sighişoara.

Mănăstirea şi biserica franciscană

Una dintre cele mai remarcabile monumente arhitecturale religioase de pe Valea Nirajului. Construirea actualei clădiri poate fi datată după anul 1634. Începând din secolele 17-18 mănăstirea devine un centru cultural şi spiritual de importanţă majoră în viaţasecuimii. Elementele de plastică arhitecturală, obiectele din interior (piese de altar, tablouri, mobilier, uşi, rame, cărţi, rechizite liturgice, veşminte etc.) reprezintă o colecţie rămasă intactă şi reprezintă într-un mod unic acest veritabil atelier creator de valori. Primi franciscani, monahi bosniaci, au sosit la Călugăreni în anii 1635-1636. În 1666 Iohannes Caioni devine stareţul mănăstirii, care ordonă construirea unei noi mănăstiri.

Casa memorială Kacsó Sándor

Casa natală a poetului Kacsó Sándor (1901-1984) este dedicată amintirii acestui creator de seamă a literaturii maghiare din Transilvania. Tot în această clădire se află obiecte care evocă momente din viaţa umoristului şi actorului populare care a fost Széllyes Sándor, a cărui rime hazlii au adus nenumărate momente de veselie în viaţa oamenilor, umbrită de regimul comunist.

Biserica catolică

Biserica din Hodoşa figurează în registrul papal din anul 1332. În secolul 15 este reconstruit în stil gotic, actualmente doar cadrul de piatră al porţii ne mai aminteşte de această epocă. Forma actuală a bisericii datează din anul 1880. Clopotul mare a fost turnat în anul 1504 iar cel mic în 1660. Baptisteriul a fost făcut în anul 1468 iar altarul a fost înălţat în 1683.

Bartók la Sâmbriaş. Muzeul satului

În anul 2014 s-au împlinit o sută de ani de la naşterea lui Béla Bartók care a făcut cercetări folclorice şi în Valea Nirajului. Activitatea lui este comemorată în incinta muzeului local, care are şi o colecţie de unelte şi obiecte folosite în gospodăriile rurale de odinioară.

Biserică reformată, secolul 14.: mesaj din trecut

Clopotul mai mare după Orbán Balázs are cel mai frumos glas din zonă. Picturile murale din naosul construit în secolul al 18-lea au fost descoperite în timpul lucrărilor de restaurare în 2001. La etajul doi al turnului au fost descoperite patru fragmente de scriere runică maghiară. În sanctuar iniţial erau scrise cele zece porunci, mai târziu, pe pereţii văruiţi a fost încrustată o adevărată cronică, o ”capsulă din timp”: 1543 Saska jaras (invazie de lăcuste), 1551 Isabella kir...s... (probabil călătoria reginei Isabella), 1558 Háromszék..., 1554 deoghalal Erdelben (Trei scaune, ciumă în Transilvania), 1562 Az székely feltámadás (revolta secuilor), 1564 Szigetuár e... (căderea cetăţii Szigetvár), 1571 masod...János hal... (mortea lui Ioan al doilea).

Biserica reformată şi clopotniţă

Deşi prima atestare din 1332 spune că enoriaşii au plătit zeciuiala, biserica în stil gotic a fost construită probabil în secolul al 13-lea şi consacrată prinţului Imre. În timpul restaurării din 2002 a fost descoperit uşa sacristiei, tabernaculul şi fragmente de pictură murală. La începutul secolului al 20-le a fost distrus plafonul casetat pictat din 1676, şi în anii 30 a fost demontat şi plafonul gotic al sanctuarului. Conform unor însemnări, sub podeau naosului, este un mormânt comun în care zac osemintele călugărilor, strânse în timpul reformei. Turnul construit în secolul al 19-lea şi-a păstrat foarte bine structura de lemn tradiţională. Clopotele mic şi mare sunt acţionate de către un mecanism ingenios, conceput de către curatorul bisericii.

Biserica unitariană

Satul este menţionat în 1332 sub numele de Sancto Martino, biserica probabil datează din secolul 13. Din sanctuarul original sau păstrat doar fragmente. În 1661 armata turcă lui Ali paşa a incendiat biserica, toţi refugiaţii au murit. Tavanul casetat şi pictat este opera lui Gálfalvi Kozma Mihály şi Havadi András, în anul 1667. Până în anul 1629 lângă biserică se afla o clopotniţă. Turnul actual a fost construit între anii 1698-1702, au fost refolosite şi elemente din timpanonul vechi. Biserica este îngrădită cu gard de lemn, la scara de la intrare se vede şi acum ”piatra ruşinii”, unde erau pedepsiţi cei care încălcau legile comunităţii. Poarta din curtea bisericii, care original era la casa învăţătorului, a datează din anul 1673.

Biserica reformată, cavoul Bethlen

Odinioară satul era proprietatea familiei Sükösd, fiind donată pe urmă lui Bethlen János. În secolul al 19-lea groful Bethlen Kamilló a construit un castel în stil iozefin, care a fost distrus după primul război mondial. Pe dealul de lângă sat a fost construită o piramidă în memoria şambelanului regal şi imperial Bethlen Lipót şi soţiei lui, respectiv un cavou pentru Bethlen Farkas.
lorem ipsum
lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor
lorem ipsum

loading ...

Patrimoniul nostru cultural

Aţi ajuns la poarta electronică a patrimoniului nostru cultural. Intraţi!